Hva er Dianetikk?

 • Hva er Dianetikk?

  Ordet Dianetikk kommer fra det greske dia, som betyr «gjennom» og nous, som betyr «sjel», og det defineres som «hvordan sjelen påvirker kroppen».

  Dianetikk er en metode som kan hjelpe med å lindre uønskede følelser og fornemmelser, irrasjonell frykt og psykosomatiske sykdommer (sykdommer forårsaket eller forverret av mentalt stress). Den beskrives best som hvordan sjelen påvirker kroppen gjennom sinnet.

 • Dianetics Symbol
  Hva betyr Dianetikk symbolet?

  Dianetikk symbolet bruker den greske bokstaven delta som dets grunnleggende form. Stripene er grønne for vekst og gule for liv. De fire grønne stripene representerer livets fire underavdelinger, som beskrives i Dianetikk.

 • Hva er sinnet?

  Sinnet er grunnleggende sett et kommunikasjons- og kontrollsystem mellom personen og hans omgivelser. Det består av mentale inntrykksbilder som er opptak av tidligere opplevelser. Personen bruker sitt sinn til å stille opp og løse problemer, som har å gjøre med overlevelse og til å kontrollere sine anstrengelser for å føre disse løsninger ut i livet.

 • Hva er det reaktive sinn?

  Det reaktive sinn er den del av en persons sinn, som utelukkende fungerer på en stimulus-responsbasis. Det er ikke under personens viljebestemte kontroll, og det utøver tvang over og kan styre personens bevissthet, formål, tanker, kropp og handlinger

 • Kan Dianetikk Teknologi hjelpe meg til å overvinne følelser med sorg og tap?

  Ja.

  Kilden til enhver negativ emosjon, holdning eller følelse blir fullstendig avslørt i Dianetikk. Årsakene til en persons følelse av sorg eller tap ligger gjemt i personens reaktive sinn, som kan påvirke og kontrollere vedkommende.

  Dianetikk teknologi leder personen gjennom hans eller hennes reaktive sinn med henblikk på å lokalisere – og permanent eliminere – den faktiske kilden til opprørtheten. Når årsaken til hans kvaler er håndtert, så er vedkommende igjen i stand til å føre en sunn og glad tilværelse.

 • Hvem er L. Ron Hubbard?

  L. Ron Hubbard er grunnleggeren av Dianetikk og Scientologi teknologien. Han har beskrevet sin filosofi i over 5.000 skrifter, inkludert dusinvis av bøker og tre tusen båndopptatte foredrag. De som regelmessig anvender hans lære for å forbedre seg selv og hjelpe deres medmennesker kommer fra alle samfunnslag, og Scientologi misjoner og kirker er blitt etablert på seks kontinenter.

  Den verdensomspennende påskjønnelsen av mannen – inkludert tusener av priser og anerkjennelser fra enkeltpersoner og grupper og den enestående populariteten hans verker nyter hos mennesker av alle samfunnslag – er bare en indikator på hans teknologiers effektivitet. Og hva som er ennå viktigere, det er millioner av mennesker verden over, som er av den oppfatning at de ikke har noen større venn.

 • Hvordan startet Dianetikk?

  Dianetikk teknologien ble utviklet av den navnkundige amerikanske forfatter og filosof, L. Ron Hubbard.

  L. Ron Hubbard påbegynte sitt studium av sinnet i 1923. Gjennom hans omfattende reiser, studier av mange kulturer verden over og vitenskapelige forskning utviklet og testet han menneskets første velfungerende teknologi om sinnet.

  I 1950 skrev L. Ron Hubbard Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet, et omfattende verk som detaljert beskrev hans oppdagelser og teknikker og den første og eneste definitive håndbok om sinnet.

  Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet ble en nasjonal bestselger fra den ene dagen til den andre. Sensommeren 1950, var det ikke nok at folk over hele USA leste boken, men de organiserte også grupper med det formål å anvende Dianetikk teknikkene. Boken er forblitt en bestselger helt siden da, og selv 4 tiår etter dens opprinnelige utgivelse ble den igjen nummer en på New York Times’ bestselgerliste. Den fortsetter med å dukke opp på bestselgerlister rundt om i verden.

 • Er Dianetikk basert på et menneskes verk?

  Selv om Dianetikk teknologien ble oppdaget av L. Ron Hubbard, skrev han: Min anerkjennelse går til femti tusen års tenkende mennesker, uten hvis tanker og observasjoner det ikke ville ha vært mulig å utvikle Dianetikk. En særlig anerkjennelse går til:


  «Anaxagoras, Thomas Paine, Aristoteles, Thomas Jefferson, Sokrates, René Descartes, Platon, James Clerk Maxwell, Euklid, Charcot, Lukretius, Herbert Spencer, Roger Bacon, William James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Isaac Newton, van Leeuwenhoek, Joseph Thompson (orlogskaptein i USAs flåte), William A. White, Voltaire, Will Durant, grev Alfred Korzybski samt mine lærere i atomare og molekylære fenomener, matematikk og humaniora ved George Washington University og Princeton.»

 • Hvordan finner jeg ut mer om Dianetikk Teknologi?

  Kjøp Dianetikk selv-forbedrings-pakke. Denne pakken inneholder alle de materialene du behøver for å forstå og være i stand til å bruke Dianetikk teknologien.

  Du kan også delta i et gratis introduksjonsforedrag og se en film om Dianetikk i et av de mange hundre Hubbard Dianetikk stiftelser og Dianetikk sentre i hele verden.

  For å finne ut hvor din nærmeste Hubbard Dianetikk stiftelse ligger, skal du bare klikke her.

 • Hvordan finner jeg noen jeg kan auditere Dianetikk prosedyrer med?

  Du kan komme inn i en Hubbard Dianetikk stiftelse eller Dianetikk senter, hvor du vil finne folk som er interesserte i Dianetikk auditering, akkurat som deg. Det er vanlig at to mennesker auditerer hverandre på Dianetikk; person A auditerer person B, person B auditerer person A og så videre.

  Du kan oppmuntre en venn eller et familiemedlem til å lære om Dianetikk og så begynne å auditere med dem. Dianetikk prosedyrer er lette å forstå og enkle å anvende. Hvilke som helst to forholdsvis intelligente mennesker kan lære Dianetikk og å bli kvitt deres reaktive sinn.

  Hvis du bor for langt fra et Dianetikk senter, så fortvil ikke. Det er blitt solgt over 20 millioner eksemplarer av Dianetikk, og det er utvilsomt folk i ditt område som har lest boken og som også ønsker å motta auditering. Hubbard Dianetikk stiftelse internasjonalt driver en service for folk som gjerne vil settes i forbindelse med andre, som er interessert i å auditere Dianetikk .

 • Hvor mye ekspert må jeg være for å auditere Dianetikk?

  Dianetikk er et presist emne og dets prinsipper er meget lette å fatte og lette å anvende. Hvis du er forholdsvis intelligent vil du overhodet ikke ha noe besvær med å forstå Dianetikk eller med å lære å anvende det.

 • Hva vil Dianetikk gjøre for meg?

   Dianetikk teknologi vil ta deg med på det største eventyr i ditt liv, en reise inn i ditt sinn og oppdagelsen av ditt sanne potensial.

   Dianetikk vil hjelpe deg til å forstå ditt sinn, hva det er sammensatt av og hvordan det virker. Du vil oppdage hvordan det reaktive sinn påvirker ditt liv.

   Ved å anvende Dianetikk teknologi kan du bli kvitt ditt reaktive sinn.

   Forskjellige mennesker opplever forskjellig utbytte av Dianetikk teknologien. Noen av godene som Dianetikk brukere rapporterer omfatter:

  • Økt energinivå
  • Forbedrede persepsjoner
  • Større glede
  • Mindre ulykker
  • Mindre stress og nervøsitet
  • Høyere intelligens
  • Hurtigere reaksjonstid
  • Bedre forhold til andre